logon tunnus vaalea

Pienenkin kannattaa brändätä

Yhtenäinen brändi-ilme auttaa yleisöä tunnistamaan sinut helpommin ja luomaan vahvan mielikuvan yrityksestäsi. Se auttaa erottumaan kilpailijoista ja vahvistaa yrityksesi tunnistettavuutta markkinoilla.

kevyt brändi-ilme

Brändi-ilme

Brändi-ilme on kevyempi versio brändäyksestä sisältäen värien, fonttien sekä graafisten elementtien määrittelyn. Lisäksi se on lisäpalveluna myös verkkosivuasiakkaille, joilla ei ennestään ole olemassa esimerkiksi yrityksen graafista ohjeistoa. 

 • Värimaailma: Yrityksen käyttämät värit, joita käytetään esimerkiksi logossa, verkkosivuilla, mainoksissa ja markkinointimateriaaleissa.

 • Typografia: Yrityksen käyttämät fontit ja kirjasintyypit, jotka luovat tunnistettavan ilmeen.

 • Graafiset elementit: Erilaiset graafiset elementit, kuten kuvat, kuvioinnit ja taustakuvat, jotka luovat yritykselle tunnistettavan visuaalisen ilmeen.

Kaikkien näiden elementtien yhdistelmällä luodaan yhtenäisen brändi-ilme, joka erottaa yrityksen kilpailijoista ja auttaa luomaan vahvan ja tunnistettavan brändin. Logosuunnittelu tilattavissa erillisenä palveluna brändi-ilmeen tai brändäyksen yhteydessä. 

Brändäys

Brändäyksessä visualisoidaan brändisi ydin, arvot ja lupaukset vetäväksi visuaaliseksi kokonaisuudeksi. Graafisen ohjeistuksen avulla voit helposti hyödyntää ilmettä kaikissa kanavissa.

Brändäyksen tukena käytetään tekemääni brändinhallinnan työkirjaa, jonka avulla määritellään yrityksesi ihanneasiakkaat, käydään läpi tavoitteita, toimialaa ja kilpailijoita. Brändäys on siis visuaalisen ilmeen (värit, fontit, graafiset elementit) lisäksi myös sukellus arvoihin, visioon ja missioon sekä toimii jatkossa myös tukipilarina markkinoinnin suunnitteluun sekä jalkauttamiseen. 

Brändäyksen yhteydessä voit tilata halutessasi myös logosuunnittelun (ei toistaiseksi erillisenä palveluna).

Logosuunnittelu

Brändäyksen tai brändi-ilmeen suunnittelun yhteydessä

Tiivistetään yrityksesi ydin kohderyhmiä puhuttelevaksi logoksi. Mitä haluat logollasi kertoa?

Valmis logo toimitetaan tarvittavissa tiedostomuodoissa (PNG, JPG, PDF, AI) sekä väreissä (värillinen + valkoinen + musta).

Logosuunnittelu on tilattavissa brändi-ilme ja brändäys-pakettien yhteydessä (ei toistaiseksi erillisenä palveluna).

Aiemmin suunnittelemiani logoja

Brändäys

Yleisimpiä haasteita ja usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikäli oheiset kysymykset ja vastaukset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiisi tai haluat tietää lisää palveluistani ja toimintatavoistani, ota yhteyttä!

Brändäys tarkoittaa yrityksen tai tuotteen tunnettuuden, mielikuvan ja arvon rakentamista. Se auttaa erottumaan kilpailijoista ja luomaan positiivisia mielikuvia yrityksestä tai tuotteesta asiakkaiden mielissä. Brändäyksen avulla yritys voi myös luoda yhtenäisen ja johdonmukaisen viestinnän, joka auttaa asiakkaita tunnistamaan yrityksen eri kanavissa ja luomaan luottamusta brändiin. Brändiin liittyvät elementit, kuten logo, värit, fontit ja muut visuaaliset elementit sekä yrityksen viestintä- ja markkinointiviestinnän tyyli ja sävy, ovat tärkeitä onnistuneelle brändäykselle. 

 • Värimaailma: Yrityksen käyttämät värit, joita käytetään esimerkiksi logossa, verkkosivuilla, mainoksissa ja markkinointimateriaaleissa.
 • Typografia: Yrityksen käyttämät fontit ja kirjasintyypit, jotka luovat tunnistettavan ilmeen.
 • Graafiset elementit: Erilaiset graafiset elementit, kuten kuvat, kuvioinnit ja taustakuvat, jotka luovat yritykselle tunnistettavan visuaalisen ilmeen.

Yhtenäinen brändi-ilme auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja rakentamaan vahvaa tunnistettavuutta. Yhtenäinen brändi-ilme tarkoittaa, että yrityksen visuaaliset elementit, kuten logo, värit, typografia ja graafiset elementit, ovat johdonmukaisia ja käytetään yhtenäisesti kaikessa markkinointiviestinnässä, kuten verkkosivuilla, some-kanavilla, mainoksissa ja esitteissä.

Brändi ja logo ovat kaksi eri käsitettä, vaikka ne usein liitetäänkin yhteen. Logo on visuaalinen tunnus, joka edustaa yritystä ja sen tuotteita tai palveluita. Se voi sisältää yrityksen nimen, kuvan tai molemmat. Brändi puolestaan kattaa laajemman kokonaisuuden, joka sisältää kaikki ne mielikuvat, tunteet ja kokemukset, joita yritys herättää asiakkaissaan. Brändi kuvastaa yrityksen persoonaa ja arvoja, ja se vaikuttaa siihen, miten yritys koetaan ja miten siitä puhutaan. Logo on siis yksi osa brändiä, mutta brändi on paljon enemmän kuin pelkkä logo.

Brändin rakentaminen on tärkeää kaikille yrityksille, koska se auttaa erottumaan kilpailijoista ja luomaan yksilöllisen, mieleenpainuvan ja tunnistettavan yrityksen identiteetin. Brändi auttaa myös rakentamaan luottamusta asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa sekä lisäämään tunnettuutta markkinoilla. Lisäksi vahva brändi voi auttaa houkuttelemaan uusia asiakkaita ja säilyttämään nykyisiä asiakkaita. Pienyrityksille brändin rakentaminen voi olla erityisen tärkeää, sillä se auttaa kilpailemaan isompien yritysten kanssa ja saamaan jalansijaa markkinoilla.

Yksi tärkeimmistä tavoista on brändin tarjoama erilainen arvo tai lupaus asiakkaille verrattuna kilpailijoihin. Tämä voi olla esimerkiksi parempi laatu, ympäristöystävällisyys, edullisemmat hinnat tai parempi asiakaspalvelu. Kun yrityksen brändi erottuu kilpailijoista, se auttaa myös erottautumaan markkinoilla ja houkuttelemaan uusia asiakkaita.

Lisäksi brändi voi auttaa erottumaan kilpailijoista visuaalisesti ja viestinnällisesti. Selkeä ja yhdenmukainen brändi-ilme auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista ja tekemään vaikutuksen asiakkaisiin. Brändin erottuvuus voi myös auttaa asiakkaita muistamaan yrityksen paremmin ja valitsemaan sen kilpailijoiden sijaan.

Kun brändi-ilme on yhtenäinen ja houkutteleva, se voi luoda positiivisia mielikuvia yrityksestä ja sen tuotteista tai palveluista. Selkeä ja houkutteleva brändi-ilme voi myös helpottaa yrityksen tunnistamista eri markkinointikanavissa ja vahvistaa brändin tunnettavuutta.

 • Brändi-ilme ja -viesti voidaan suunnitella siten, että ne puhuttelevat juuri haluttuja kohderyhmiä ja herättävät heissä mielenkiinnon yritystä kohtaan.

 • Brändi voi auttaa erottumaan kilpailijoista ja houkutella potentiaalisia asiakkaita, jotka etsivät tiettyä tuotetta tai palvelua.

 • Positiivinen brändi-imago voi houkutella yritykselle uusia kohderyhmiä, jotka eivät ehkä ole aiemmin olleet yrityksen asiakkaita.

 • Vahva brändi voi auttaa luomaan sitoutuneita asiakassuhteita ja lisätä asiakkaiden uskollisuutta.

 • Brändi voi myös auttaa yritystä puhuttelemaan eri kohderyhmiä eri kanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa, mainoksissa ja tapahtumissa.